PR

PR

PR:


 

Vplyv oddelenia práce s verejnosťou (Public relations) sa odvíja od jeho východiskového monitorovania postojov verejnosti, aby sa vytvorilo vzájomné porozumenie medzi verejnosťou a firmou (objektom). Toto oddelenie rieši najmä negatívne postoje verejnosti a negatívnu publicitu.

K základným úlohám týchto oddelení v prípade negatívnej publicity patrí presvedčiť vrcholový manažment, aby prijal pozitívne programy brániace vzniku pochybných praktík, ktoré sú hlavnou príčinou negatívnej publicity.